Festival Screenings

2017 Bilbao Webfest, October 24-27                Bilbao, Spain

2017 Bilbao Webfest, October 24-27                Bilbao, Spain

2017 Rio WebFest, November 16-19           Rio de Janiero, Brazil

2017 Rio WebFest, November 16-19           Rio de Janiero, Brazil

2017 International Online WebFest,  December 9th, London, England

2017 International Online WebFest,  December 9th, London, England

2017 Baltimore New Media WebFest  November 4-5, Baltimore, USA

2017 Baltimore New Media WebFest  November 4-5, Baltimore, USA

New Zealand WebFest, November 18-19      Auckland, New Zealand

New Zealand WebFest, November 18-19      Auckland, New Zealand

2018 Vancouver WebFest                           April 19-21, Vancouver, Canada

2018 Vancouver WebFest                           April 19-21, Vancouver, Canada

 
  2017 Austin Comedy Short Film Festival         November 14-15, Austin, USA

 

2017 Austin Comedy Short Film Festival         November 14-15, Austin, USA

2017 South Florida WebFest                      December 7-10  Miami, USA

2017 South Florida WebFest                      December 7-10  Miami, USA

 
2018 Hollyweb Festival                               April 8-9, Los Angeles, CA

2018 Hollyweb Festival                               April 8-9, Los Angeles, CA