Festival Screenings

 2017 Bilbao Webfest, October 24-27                 Bilbao, Spain

2017 Bilbao Webfest, October 24-27                Bilbao, Spain


 2017 Rio WebFest, November 16-19            Rio de Janiero, Brazil

2017 Rio WebFest, November 16-19           Rio de Janiero, Brazil


 
 2017 International Online WebFest,  December 9th, London, England

2017 International Online WebFest,  December 9th, London, England

 2017 Baltimore New Media WebFest   November 4-5, Baltimore, USA

2017 Baltimore New Media WebFest  November 4-5, Baltimore, USA


 New Zealand WebFest, November 18-19       Auckland, New Zealand

New Zealand WebFest, November 18-19      Auckland, New Zealand


 2018 Vancouver WebFest                            April 19-21, Vancouver, Canada

2018 Vancouver WebFest                           April 19-21, Vancouver, Canada

 
    2017 Austin Comedy Short Film Festival         November 14-15, Austin, USA

 

2017 Austin Comedy Short Film Festival         November 14-15, Austin, USA


 2017 South Florida WebFest                       December 7-10  Miami, USA

2017 South Florida WebFest                      December 7-10  Miami, USA


 
 2018 Hollyweb Festival                                April 8-9, Los Angeles, CA

2018 Hollyweb Festival                               April 8-9, Los Angeles, CA


 2018 Portland Comedy Film Festival ,              March 20-24, Portland, Oregon

2018 Portland Comedy Film Festival,              March 20-24, Portland, Oregon


 2018 Miami WebFest ,                                        April 26-29, Miami, Florida

2018 Miami WebFest,                                        April 26-29, Miami, Florida

 2018 New Media Film Festival ,                      June 17-18, Los Angeles, CA

2018 New Media Film Festival,                      June 17-18, Los Angeles, CA


 2018 Pilot Light TV Festival,                       May 6-9, Manchester, UK

2018 Pilot Light TV Festival,                      May 6-9, Manchester, UK

 2018 Sunscreen Film Festival ,                          April 26-29, St. Petersburg, FL

2018 Sunscreen Film Festival,                          April 26-29, St. Petersburg, FL


 2018 Seattle International Film Festival ,   June 2, Seattle, Washington

2018 Seattle International Film Festival,   June 2, Seattle, Washington


 2018 die Seriale WebFest ,                                  June 8-10, Giessen, Germany

2018 die Seriale WebFest,                                  June 8-10, Giessen, Germany

 2018 Melbourne WebFest ,                                 June 28-July 1, Melbourne, Australia

2018 Melbourne WebFest,                                 June 28-July 1, Melbourne, Australia

 2018 Sicily WebFest ,                                          June 29-30, Gibellina, Italy

2018 Sicily WebFest,                                          June 29-30, Gibellina, Italy


 2018 Seoul Webfest ,                        August 16-19, Seoul, South Korea

2018 Seoul Webfest,                        August 16-19, Seoul, South Korea

 Television Feedback Festival,                              June, 2018, Toronto, Canada

Television Feedback Festival,                             June, 2018, Toronto, Canada

    2018 Sao Paulo Web Fest,                                August, 5th, Sao Paulo, Brazil

 

2018 Sao Paulo Web Fest,                                August, 5th, Sao Paulo, Brazil


 2018 Minnesota WebFest,  September 28-30, Minneapolis

2018 Minnesota WebFest, September 28-30, Minneapolis

 2018 Roma WebFest,  November 28-30, Rome, Italy

2018 Roma WebFest, November 28-30, Rome, Italy

 2018 Copenhagen WebFest                                                September 21-23, Copenhagen, Denmark

2018 Copenhagen WebFest                                                September 21-23, Copenhagen, Denmark